Sunday, 31 March 2013

Brunei Darussalam.....


بسم الله الرحمن الرحيم


Entri pada kali ini akan membincangkan sebuah negara iaitu BRUNEI DARUSSALAM.

Sejarah awal Brunei Darussalam.


Dari abad ke-14 hingga abad ke-16 Brunei Darussalam adalah ibu kepada kesultanan yang berkuasa tersebar hingga ke Sabah, Sarawak, dan Phillipine dibawah bayu. Oleh yang demikian, Sultan sekarang mewakili salah satu pemerintahan dinasti tertua di dunia yang masih berterusan. Pada abad ke-19, empire Brunei Darussalam pernah ditolak jauh dengan peperangan, rompakan dan penjejahan berleluasa oleh kuasa bangsa Europe.

Pada tahun 1847, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan ketika itu membuat satu perjanjian treaty dengan Great Britain dan pada tahun 1988 Brunei Darussalam dengan rasminya dibawah perlindungan British. Pada tahun 1906, sistem ‘Residential’ pertama kalinya telah ditubuhkan di Brunei Darussalam. Soeorang British residen telah dicalonkan sebagai wakil kerajaan British untuk menasihati Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan dalam semua segi hal kecuali adat melayu, tradisi dan agama Islam.

Perjanjian 1959 telah mencatatkan perlembagaan yang memberikan Brunei Darussalam hak pemerintahan kerajaan bagi hal-ehwal dalaman sendiri. Pada tahun 1971, perjanjian tersebut telah diubah dan disemak untuk menegaskan sepenuh kemerdekaan bagi hal-ehwal dalaman kecuali pertahanan dan hal-ehwal luar negeri.

Pada tahun 1967, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien telah menurunkan takhta kepada anakanda Pengiran Muda Mahkota Hassanal Bolkiah. Pada 1hb Januari 1984, Brunei Darussalam telah memperolehi kembali sepenuh kemerdekaan dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan mengambil alih pejabat sebagai Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dimana tertubuhnya satu kabinet dengan ahlinya sebanyak 6 orang.

Pada Oktober 1986, kabinet tersebut dibesarkan kepada 11 orang ahli, yang mana Baginda Sultan memegang jawatan menteri kewangan, menteri hal ehwal dalam negeri dan menteri pertahanan yang telah diambil alih daripada Al-Marhum Ayahanda Baginda Sultan sejak tahun 1984. Pada tahun 1988, satu perombakan dilakukan untuk pengangkatan timbalan menteri ke menteri dan penubuhan satu kementerian perindustrian dan sumber-sumber utama untuk memperkembangkan pembangunan negara

Bendera Kebangsaan Brunei Darussalam

Bendera Negara berbentuk segi empat, dimana ianya terbahagi kepada 4 komponen, 2 segi empat selari (parallelograms) dan 2 trapezium yang dibelah dengan parallelogram jarak 6.35 sentimeter kebawah di korner atas sebelah kiri hingga ke korner dibawah sebelah kanan dengan jarak jumlah yang sama.

Ukuran bendera 82 sentimeter ketinggian dengan 91.4 sentimeter lebar.

Parallelogram tersebut membahagikan bentuk empat segi itu seolah-olah menubuhkan 2 trapezium dengan ukuran yang sama dibawah dan diatas bendera tersebut, yang mana trapezium sebelah bawah dapat dilihat seperti trapezium sebelah atas dalam posisi sonsang.

Parallelogram tersebut juga terbahagi kepada 2 parallelogram yang berbeza ketinggiannya, sebelah atas 2.54 sentimeter lebih besar daripada yang sebelah bawah, dimana sebelah atas mempunyai kelebaran 19.05 sentimeter.

Panji-Panji lambang Negara berwarna merah dan berada didepan dan ditengah-tengah bendera.

Jari telunjuk lengan tegak berdiri untuk membantu memegang lambang bulan sabit merah, terletak pada jarak yang sama iaitu 61 sentimeter dari kiri dan kanan sebelah bendera.

Tulisan jawi berwarna kuning yang terukir pada lambang panji-panji merah itu adalah moto Negara. Secara kasar bermaksud: ‘Sentiasa Memberikan Khidmat Dengan Pertunjuk Allah’

Bendera tersebut mempunyai empat warna, merah untuk panji-panji, kuning untuk ‘trapeziums’, putih untuk ‘parallelogram’ aras atas dan hitam untuk ‘parallelogram’ aras bawah.
Peta negara Brunei

Kepimpinan negara Brunei

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH IBNI AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR ‘ALI SAIFUDDIEN SA’ADUL KHAIRI WADDIEN,
SULTAN AND YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah juga Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Kewangan Negara Brunei Darussalam.

Selaku Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Baginda adalah Kuasa Memerintah Tertinggi di Negara Brunei Darussalam. Dalam menjalankan tugas-tugas Baginda, Baginda dibantu oleh Majlis-Majlis Mesyuarat berikut: Majlis Mesyuarat Diraja, Majlis Mesyuarat Mengangkat Raja, Majlis Ugama Islam, Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet, dan Majlis Mesyuarat Negara.