Monday, 11 March 2013

Teori Sistem Dunia : Kajian Kes di Terengganu

Teori Sistem Dunia

Kumpulan kami memilih skop dalam Terengganu sebagai kajian kes. Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) sebagai pusat, Gong Badak sebagai separa pinggir dan Kuala Terengganu sebagai pinggir.
Berdasarkan rajah di atas, UniSZA dilihat sebagai pusat kerana UniSZA dikategorikan sebagai kawasan yang dominan kerana menjadi kawasan tumpuan dalam sosio-ekonomi bagi kawasan separa pinggir dan pinggir.

Berdasarkan teori sistem dunia, wujud kebergantungan antara satu sama lain. Kewujudan UniSZA sebagai kawasan pusat menjadi medium kepada masyarakat setempat untuk meningkatkan taraf sosioekonomi kawasan separa pinggir iaitu Gong Badak dan sekaligus akan meningkatkan kuasa membeli (purchasing power) dalam kalangan masyarakat setempat.

Akhir sekali, kajian yang kami jalankan mengenai UniSZA, kawasan Gong Badak dan Kuala Terengganu mempunyai kaitan antara satu sama lain dalam teori kebergantungan ini. Setiap skop ini mempunyai fungsi yang tersendiri dalam membangun dan memajukan sesuatu kawasan di samping saling bergantungan antara satu sama lain.

No comments:

Post a Comment